درباره مجتمع تیر اندازی ماشه و مهارت .

مجتمع تیراندازی ماشه و مهارت در راستای اهداف زیر تاسیس گردیده است :

هدف اول: ترویج تکنیکی و صحیح رشته تیراندازی که توصیه پیامبر اسلام میباشد.

هدف دوم: جذب علاقمندان از کمترین سن (۴سال) تا بزرگسال و آموزش اصولی و تکنیکی رشته های تیراندازی و تربیت قهرمانان و اعزام آنها به میادین مسابقاتی.

هدف سوم: جذب تیراندازان و شکارچیانی که سلاح و مهمات دارند و مکانی استاندارد برای استفاده از آن راندارند و همچنین با شلیک شدن این خزانه انبوه مهمات که دراختیار تیراندازان است بحث امنیتی و ناهنجاری های بعدی آن کاهش می یابد.

هدف چهارم: جذب اقشار نظامی به جهت ارتقا سطح کیفی و عملیاتی تیراندازی و آگاهی و آموزش سایر رشته های تیراندازی خارج از رسته تیراندازی های نظامی.

هدف پنجم: تخلیه انرژی و خستگی و بارمنفی فشارهای زندگی روزمره ماشینی شهری است .(زمانی که خسته هستیم به دنبال تخلیه انرژی و ناراحتی درونی هستیم و ناخود آگاه با یک تصادف ساده خودرویی و یا با یک اصطکاک کلامی در خیابان میخواهیم این بار انرژی وخستگی را از خود آزاد کنیم و ناخودآگاه این بار منفی را به بقیه شهروندان و یا کانون خانواده انتقال می دهیم).

بدین منظور رشته های ورزشی و تفریحی ذیل را برای این مجتمع در نظر گرفته ایم تا به اهداف در نظرگرفته شده نزدیک شویم :

۱ – سالن تیراندازی تفنگ ابری اسباب بازی(۴ الی ۱۲ سال)

۲ – میدان تیر وکمان سنگی( slingshot ) 5 متر

۳ – سالن تیراندازی تفنگ وتپانچه بادی ۱۰ متر

۳ – سالن ۲۵ متراستاندارد

۴ – سالن ۵۰ متراستاندارد

۵ – میدان تیر ۱۰۰ و ۲۰۰ متر استاندارد

۶ – میدان تیر اهداف پروازی

۷ – میدان تیر (تک تیراندازی) بنچ رست ۲۵ متر و ۷۵ یارد

۸ – میدان تیراندازی ۸ الی ۵۰ متر فیلد تارگت

۹ – میدان تیراندازی تیروکمان ۳۰ و ۵۰ متر

۱۰ – میدان تیر رانینگ تارگت

-۱۱ میدان تیر اکشن Action

۱۲ – میدان تیر پینتبال و لیزرشات

۱۳ – پیست موتور چهارچرخ

۱۴ – کافی شاپ ورستوران مخصوص پذیرایی میهمانان