سبد خرید 0

آموزش های رایگان گام به گام تیراندازی شاتگان

شبکه ای - جعبه‌ی آیکون دار

انتخاب تفنگ شاتگان دولول کنارهم یا رویهم؟

انتخاب تفنگ شاتگان دولول کنارهم یارویهم؟ شاتگان های کمر شکن ایمن ترین شاتگان ها هستند....

جلیقه تيراندازي اهداف پروازی چیست؟

جلیقه تيراندازي اهداف پروازی چیست؟ این جلیقه دارای جیب های بزرگ فشنگ در جلوی لباس...

کاربرد گوشي محافظ مخصوص تيراندازي

گوشي مخصوص تيراندازي گوشي محافظ يكي از وسايل بسيار ضروري در تيراندازي است. استفاده از...

کاربرد لباس تيراندازي چیست؟

کاربرد لباس تيراندازي چیست؟ لباس هاي تيراندازي بايد از نظر شكل ظاهري ، اندازه و...

كفش مناسب تيراندازي چیست؟

كفش مناسب تيراندازي چیست؟ كفش تيراندازي نيز مانند تجهيزات ديگر بايد از نظر شكل ظاهري...

كلاه مخصوص تيراندازي چیست؟

كلاه مخصوص تيراندازي چیست؟ كلاه تيراندازي در بسياري از موارد به عنوان وسيله اي ضروري...

بلایندر یامحدود کننده دیدچیست؟

بلایندر یامحدود کننده دیدچیست؟ باعث متمرکز شدن دید روی هدف و همچنین بهبود تمرکز فرد...

تفنگ هاي ساچمه زني دستکش یا نیمه اتوماتیک؟

تفنگ هاي ساچمه زني دستکش یا نیمه اتوماتیک؟ دراین دومدل شاتگان فشنگ‌های آن پشت سر...

کروسل - جعبه‌ی آیکون دار